REGULAMIN

 

Jeżeli chcesz zamieścić swoją stronę w naszej "Linkowni", proszę zapoznaj się z poniższym regulaminem.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach udostępnia swoją "Linkownię" zwaną dalej "Katalogiem Witryn" na następujących zasadach:

 • Tylko Administrator Serwisu może zgłosić swoją stronę WWW do Katalogu Witryn.
 • O dodaniu Strony do Katalogu Witryn decyduje Administrator i Redakcja Serwisu. O fakcie dodania strony lub jej odrzucenia użytkownik zostanie powiadomiony przez pocztę elektroniczną na adres, który podał w zgłoszeniu strony.

 • Administrator Serwisu, którego Strona WWW została zaakceptowana ma czas 7 dni od przyjścia wiadomości potwierdzającej wpisanie do Katalogu Witryn na umieszczenie Bannera "Rankingu" na swojej stronie. W przeciwnym razie strona WWW użytkownika zostanie wyrzucona z Katalogu.

 • Banner "Rankingu" można wkleić jako kod HTML następującej treści:

 • <a href="http://siedlce.najlepsze.net"><img alt="Najlepsze Strony Siedlec" src="http://prus.siedlce.pl/images/button.gif" border="0" width="120" height="40"></a>

 • Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.

 • Nie zamieszczamy odnośników do witryn zawierających treści erotyczne, rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie.

 • Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron będących dopiero w fazie budowy lub nie zawierających prawie żadnej treści.

 • Nie zamieszczamy w Katalogu witryn zawierających wyłącznie wersję obcojęzyczną.

 • Nie dodajemy do Katalogu witryn stanowiących podstrony serwisów już w nim zarejestrowanych. Wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie.

 • Nie dodajemy do Katalogu stron o takiej samej treści pod różnymi adresami, witryn będących przekierowaniem na inną stronę bądź prezentujących, w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej strony internetowej.

 • W tytule i opisie strony w Katalogu Stron WWW nie może być: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli. Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym strony, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy wpisywaniu w Katalogu.

 • Tytuł strony w Katalogu Stron WWW może mieć maksymalnie 50 znaków; opis: 255 znaków; słowa kluczowe: 255 znaków (wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi). Dłuższa treść w wymienionych miejscach zostanie skrócona.

 • W tytule i opisie strony WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii. Ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe.

 • Użytkownik publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone na stronach znajdujących się w Katalogu.

 • Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

 • Strony WWW, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.

 • Tytuł i opis strony w Katalogu Stron WWW nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i opisu stron zgłoszonych przez użytkowników.

 • Zastrzegamy sobie też prawo do niepodawania przyczyny usunięcia strony WWW z Katalogu. Nie gromadzimy również dowodów naruszania regulaminu i nie będziemy dokumentować takich naruszeń.

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do Katalogu w sytuacjach gdy:

 1. treść strony udostępniana redaktorowi Katalogu Stron WWW jest inna, niż ta którą widzi użytkownik,

 2. prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,

 3. prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,

 4. prezentowana treść strony jest losowo wybierana,

 5. elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów Katalogu Witryn innym użytkownikom.

 • Wszelkie pytania, wątpliwości co do funkcjonowania Katalogu a także stron się w nim znajdującym można zgłaszać do Administratora Serwisu.

 • Wysłanie formularza zgłoszeniowego do Katalogu Witryn oznacza zgodę użytkownika na przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień Regulaminu.

 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Nowy regulamin Katalogu Witryn obowiązuje od momentu opublikowania.