- Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny | Mapa Serwisu | Chat | Kontakt | Deutsch version English version
► Nawigacja ◄

Strona Główna

Historia Szkoły

O Szkole

Nasz Patron

Aktualności

Zastępstwa

Nasze Osiągnięcia

Nauczyciele

Dla Kandydatów

Dla Uczniów

Dla Maturzystów

Absolwenci

Biblioteka

Internat

Psycholog i pedagog

SK "Caritas"

Obóz Językowy

SKKT-PTTK

Dokumenty

Serwis Katolicki

LAI (CISCO)

Linkownia

Kontakt
► Projekt ◄

SZKOŁA RÓWNYCH
SZANS

 
Witryna projektu

► Statystyka ◄

Licznik tekstowy z obsługš cookies

Liczba odwiedzin:
Osób Online: 1

3.231.220.225

 

 

 

Szkoła z roku 1923I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa należy do najstarszych szkół w Siedlcach. W 1906 r. została założona prywatna szkoła kierowana przez Tadeusza Radlińskiego zwana Gimnazjum Podlaskim, która mieściła się w gmachu przy ul. Floriańskiej. Szkoła powstałą w wyniku strajków szkolnych z lat 1902-1905 jako konkurencja dla rosyjskiego Rządowego Męskiego Gimnazjum Klasycznego mieszczącego się przy ulicy Szkolnej (dzisiaj Konarskiego, budynek obecnego Liceum im. H. Żółkiewskiego). W roku 1912 dyrektorem szkoły został Mieczysław Asłanowicz. Gimnazjum Podlaskiemu udało się przetrwać aż do odzyskania niepodległości. Jesienią 1918 r. Zostało ono upaństwowione i otrzymało nazwę Gimnazjum im. Hetmana Stanislawa Żółkiewskiego w Siedlcach. Było to trzecie państwowe polskie gimnazjum w odradzającej się Polsce. Szkoła mieściła się w dwóch budynkach. Przy ulicy Floriańskiej został utworzony Wydział Humanistyczny, przy ul. Konarskiego Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Funkcję dyrektora szkoły sprawował nadal Mieczysław Asłanowicz, a jego zastępcą został Stanisław Rutkowski, który odpowiadał za wyodrębniony Wydział Humanistyczny. W 1923 r. Wydział Humanistyczny został przekształcony w odrębną placówkę - Państwowe Gimnazjum im. B. Prusa. Legalną działalność szkoły przerwała II wojna światowa. Pracę wznowiono w 1944 r. i kontynuowana jest ona do dnia dzisiejszego. Od roku 1953 szkoła stała się placówką koedukacyjną.

Bolesław Prus, patron szkoły - uczęszczał do gimnazjum w Siedlcach na przełomie lat 1861/1862 (późniejsza nazwa szkoły - Rządowe męskie Gimnazjum Klasyczne). W szkole tej uczył starszy brat pisarza - Leon Głowacki. Bracia wzięli udział w Powstaniu Styczniowym, walczyli w bitwie pod wsią Białką (obecne Białki) niedaleko Siedlec, po której dostali się do niewoli rosyjskiej.

 

DYREKTORZY I KIEROWNICY SZKOŁY

  • Stanisław Rutkowski

Funkcję Dyrektora pełnił od chwili powstania placówki do 1961 roku z przerwą 1939-1945. W czasie wojny był dwukrotnie aresztowany. Dzięki jego staraniom doprowadzono do odbudowy zniszczonego podczas działań wojennych dawnego gmachu szkoły i budowy internatu. 

  • Ignacy Wojewódzki

W okresie okupacji hitlerowskiej był organizatorem i kierownikiem tajnych kompletów nauczania na poziomie ogólnokształcącym na terenie Siedlec. Po wojnie został wicedyrektorem gimnazjum i funkcję tę pełnił do 1950 r.

  • Jan Krawczyk

Dyrektor szkoły w roku szkolnym 1961/62

  • Józef Potocki

Dyrektor szkoły w latach 1962-72.

  • Irena Gawryjołek

Dyrektor szkoły w latach 1972-76.

  • Lucjan Krupa

Dyrektor szkoły w latach 1976-90. Pod jego rządami podjęto starania o pozyskanie terenu na rozbudowę szkoły i powołano Społeczny Komitet Rozbudowy.

  • Adam Owczarczyk

Dyrektor szkoły w latach 1.01.1991-31.08.2007. Był jednym z dyrektorów, który najdłużej sprawował tę funkcję (17lat). Za jego kadencji zbudowano nową salę gimnastyczną oraz wykonano generalny remont elewacji szkoły przywracając wygląd sprzed II wojny światowej. Wykazał się dużym zaangażowaniem w pracy pedagogicznej. Podjął wiele cennych i nowatorskich inicjatyw służących rozwojowi uznanej w środowisku naszego miasta szkole średniej. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał dobro uczniów. Doceniał też pracę nauczycieli, często występował z wnioskami o nagrody i odznaczenia. Był wielkim przyjacielem młodzieży.

OBECNA DYREKCJA

  • Andrzej Kopiec

mgr Andrzej Kopiec  Dyrektor od 1września 2007 roku.
  • Ireneusz Chromiński

mgr Ireneusz Chromiński Zastępca dyrektora od 1września 2008 roku.
  • Teresa Nasiłowska

mgr Teresa Nasiłowska Zastępca dyrektora

 

 

► Wyszukiwarka ◄

► "85 lat Prusa" ◄
► Kalendarz ◄

► LAI Infobox ◄


Lokalna Akademia Informatyczna


Prowadzimy nabór na 1 sem.


Umożliwia zdobycie umiejętności informatycznych przez młodzież i dorosłych. W ramach LAI jako pierwsza powołana została Akademia Sieciowa CISCO.


Absolwenci kursu Cisco uzyskują umiejętności projektowania, zakładania, serwisowania i obsługi lokalnych sieci komputerowych. Są oni w pełni przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach administratorów sieci lokalnych, techników serwisu itp. Absolwenci, którzy ukończą szkolenie, mają możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco CCNA, będącego przepustką do podjęcia pracy w dziedzinie sieci komputerowych w Polsce i na świecie. Egzamin CCNA jest płatny i przeprowadzany tylko w ośrodkach Prometric Testing Centers. Ośrodki takie znajdują się w wielu miastach Polski, np. w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Pełny cykl szkolenia obejmuje 280 godzin zajęć podzielonych na 4 semestry po 70 godzin. Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem interaktywnych lekcji multimedialnych. Każdy uczestnik kursu przechodzi intensywne szkolenie praktyczne w laboratorium sieciowym.


[Więcej informacji ...]

► Reklamy ◄Oficjalna strona Siedlec

   Maciej Dudek&Jan Chróścicki. Wszelkie prawa zastrzeżone.