Wypełnianie deklaracji maturalnych do 7 lutego 2009                      

 

I.                   Osoby, które nie wprowadzają poprawek w deklaracji z września.
Uzupełniają deklarację wrześniową według poniższego wzoru i składają w wersji papierowej do wychowawcy.

 

 

 

 

 

 

II.                 Osoby, które dokonują zmian w deklaracji z września

a.       Wypełniają ponownie deklarację korzystając z  witryny http://maturzysta.vulcan.pl

b.      Przesyłają za pomocą poczty elektronicznej plik *.deklaracja na adres e-mail umieszczony na stronie WWW szkoły (w zależności od klasy)

c.       Drukują plik *.pdf na podstawie wypełnionej deklaracji

d.      Uzupełniają wydruk ręcznie według poniższego wzoru i składają do wychowawcy spięte obie deklaracje (wstępną i ostateczną)

 

 

Uwagi:

1. Podczas tworzenia deklaracji ważna jest zgodność sygnatury wydrukowanej i przesłanej deklaracji. (na powyższym przykładzie sygnatura ma wartość 4807). Każdorazowe otworzenie pliku *.deklaracja powoduje zmianę sygnatury.

Z-ca dyrektora mgr Ireneusz Chromiński

 

powrót na stronę prus.siedlce.pl