- Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy | Mapa Serwisu | Chat | Kontakt | Deutsch version English version
► Nawigacja ◄

Strona Główna

Historia Szkoły

O Szkole

Nasz Patron

Aktualności

Zastępstwa

Nasze Osiągnięcia

Nauczyciele

Dla Kandydatów

Dla Uczniów

Dla Maturzystów

Absolwenci

Biblioteka

Internat

Psycholog i pedagog

SK "Caritas"

Obóz Językowy

SKKT-PTTK

Dokumenty

Serwis Katolicki

LAI (CISCO)

Linkownia

Kontakt
► Projekt ◄

SZKOŁA RÓWNYCH
SZANS

 
Witryna projektu

► Statystyka ◄

Licznik tekstowy z obsługš cookies

Liczba odwiedzin:
Osób Online: 1

3.235.66.217

 

 

PODRĘCZNIKI SZKOLNE

 

Załącznik do uchwały Nr 7/2009 Rady Pedagogicznej z dnia 16.03.2009 r.

 

Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników
na rok szkolny 2009/10 przyjęty dla trzyletniego cyklu kształcenia
w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach
 

Przedmiot

Klasa

Nr
programu nauczania

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopu-
szczenia

Historia

 

 

I

DKOS-4015-111/02

 

L.Mrozewicz, R.Śniegocki

 

M.Kamiński, G.Pańko, R.Śniegocki

Historia I. Dzieje starożytne. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Historia 1. Część 2. Średniowiecze. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

ARKA

 

NOWA ERA

267/02

 

426/02

II

 

 

M.Kamiński, R.Śniegocki

 

R.Śniegocki

Historia od renesansu do czasów napoleońskich. Część I. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Historia. Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

NOWA ERA

 

 NOWA ERA

197/03

 

12/04

III

 

R.Śniegocki

Historia. Burzliwy wiek XX. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

NOWA ERA

179/04

Wiedza
o społecze-
ństwie

II, III

DKOS-4015-151/02

R.Moryksiewicz, M.Pacholska
 

R.Moryksiewicz, M.Pacholska

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy.

Wiedza o społeczeństwie. Zakres rozszerzony

NOWA ERA


NOWA ERA

304/02


 279/03

Matema-
tyka

I

DKOS-4015-12/02

K.Kłaczkow, M.Kurczab, E.Świda

Matematyka.  Zakres podstawowy i rozszerzony.

K.PAZDRO

123/02

II

 

K.Kłaczkow, M.Kurczab, M.Świda,

Matematyka.  Zakres podstawowy i rozszerzony.

K.PAZDRO

118/03

III

 

K.Kłaczkow, M.Kurczab, M.Świda

Matematyka. Część 1.  Zakres podstawowy i rozszerzony.

Część II.  Elementy analizy matematycznej. Zakres rozszerzony.

K.PAZDRO

411/03

I

DKOS-4015-99/02

W.Babiński, L.Chańko, D.Ponczek

Matematyka 1. Kształcenie  w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

NOWA ERA

106/02

II

 

W.Babiński, L.Chańko, J.Czarnowska, G.Janocha

Matematyka 2.  Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

NOWA ERA

174/03

III

 

W.Babiński, L.Chańko, J.Czarnowska, J.Wesołowska

Matematyka 3. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

NOWA ERA

 215/04

Fizyka i astro-
nomia

 

I, II, III

DKOS-5002-38/04 -kurs rozszerzony,

DKOS-4015-141/02- kurs podstawowy

 

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych. Część 1.
Część 2.

ZAMKOR

90/04

238/04

Biologia

I

DKOS-4015-5/02

W.Lewiński, J.Walkiewicz, G.Skirmunt, J.Prokop

Biologia 1. Zakres podstawowy.

OPERON

171/02

II

 

J.Balerstet i in.

Biologia 2. Zakres podstawowy.

OPERON

242/03

I

 

J.Balerstet i in.

Biologia 1. Zakres rozszerzony.

OPERON

280/03

II

 

E.Holak W.Lewiński i in.

Biologia 2. Zakres rozszerzony.

OPERON

330/03

III

 

E.Bartnik, W.Lewiński

Biologia 3. Zakres rozszerzony.

OPERON

178/04

Chemia

I

DKOS-4015-88/02

M.Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska

Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy.

NOWA ERA

109/02

II

 

M.Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska

Chemia organiczna 2. Zakres podstawowy.

NOWA ERA

166/03

I

 

II

DKW-4015-43/01

S.Hejwowska, R.Marcinkowski

Chemia  1 ogólna i nieograniczona. Zakres rozszerzony.

OPERON

264/03

 

S.Hejwowska, R.Marcinkowski, J.Staluszka

Chemia 3. Równowagi i procesy  jonowe. Zakres rozszerzony.

OPERON

430/03

 III

 

S.Hejwowska, R.Marcinkowski, J.Staluszka

Chemia  2. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony.

OPERON

290/03

Geografia

I

DKOS-4015-80/02

D.Makowska (red.)

Geografia. Część 1. Zakres podstawowy.

WSiP S. A.

111/04

II

 

B.Lenartowicz, E.Wilczyńska, M.Wójcik

Geografia na czasie. Część II Zakres podstawowy

WYD.SZK. PWN

7/08

I

 

P.Czubla, E.Papińska

Geografia fizyczna. Zakres rozszerzony.

WYD. SZK. PWN

121/03

II, III

 

J.Kop, M.Kucharska, E.Szkurłat

Geografia społeczno-ekonomiczna. Zakres rozszerzony.

WYD. SZK. PWN

43/03

Podstawy przedsiębio-
rczości

I, II

DKOS-4015-26/02

S.Gregorczyk, i in.

Przedsiębiorczość bez tajemnic.

WSiP S. A.

96/07

Przysposo-
bienie obronne

I

DKW-4015-2/01

M.Goniewicz, A.Nowak, Z.Smutek

Przysposobienie obronne. Część I.

OPERON

112/04

II

 

M.Goniewicz, A.Nowak-Kowal, Z.Smutek

Przysposobienie obronne. Część II.

OPERON

161/06

Język angielski

I

DKOS-4015-152/02

M.Haris, D.Mower, A.Sikorzyńska

Opportunities. Pre-Intermediate.  Zakres  podstawowy.

PEARSON EDUCAT.

59/04

I, II, III

 

M.Haris, D.Mower, A.Sikorzyńska

Opportunities. Intermediate. Zakres rozszerzony.

PEARSON EDUCAT.

65/05

I, II, III

 

M.Haris. D.Mower, A.Sikorzyńska, H.Morozowska

S.McKinlaj, B.Hastings, M.Galbarczyk

Opportunities. Upper-Intermediate. Zakres rozszerzony.

Success Matura Pre-Intermediate. Zakres podstawowy.

PEARSON EDUCAT.

 

PEARSON EDUCAT.

144/06

 

57/06

 

S.McKinlaj, M.Cichmińska

 

J.Comyns-Carr, J.Parsons, D.Szmerdt

R.Acklam, S.Burgess

A.Sikorzyńska, H.Mrozowska, M.Misztal

D.Gryca, J.Sosnowska

M.Smolik, A.Mędela, E.Mańko

Success Matura Intermediate.

 

Success Matura Upper-Intermediate.

First Certificate. Gold. Zakres rozszerzony.

Matura z języka angielskiego. Repetytorium.

Oxsford. Repetytorium z języka angielskiego.

Rewise for Matura. Repetytorium.

PEARSON
EDUCAT.

PEARSON EDUCAT.

PEARSON EDUCAT.

PEARSON EDUCAT.

OXSFORD UNIWERS. PRESS

MACMILL.

 POLSKA

57/07

 

 

56/07

5/03

3/05
 

256/04

62/06

Język francuski

I

DKOS-4015-63/02

G.Capelle, R.Menand, M.Chojnicka

Taxi! 1. Zakres podstawowy.

HACHETTE LIVRE POLSKA

94/05

II

 

G.Migdalska, C.Billard-Wożniak, A.Ratuszniak, M.Szczucka-Smagowicz

Deja – vu  2. Język francuski. Zakres podstawowy.

WYD. SZK.
PWN

100/06

III

 

G.Migdalska, C.Billard-Woźniak, A.Ratuszniak

Deja – vu  3.  Język francuski.

WYD. SZK. PWN 

136/07

Język
łaciński

I, II

DKOS-5002-45/05

S.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska 

Porta Latina. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej.

WYD. SZK. PWN

89/05

Język niemiecki

I

DKOS-4015-186/02

H.AufderstraBe, J.Muller, T.Storz

Lagune 1. Język niemiecki. Zakres podstawowy

HUEBER

148/06

II

 

G.Motta, B.Ćwikowska

Direkt 1a, 1b. Język niemiecki.

LEKTORKL.

50/06

III 

 

H.AufderstraBe, J.Muller, T.Storz

M.Ptak, A.Rink, D.Mleczko (współ.)

Lagune 2. Język niemiecki.

Trening maturalny. Zakres podstawowy i rozszerzony

HUEBER

LANGENS. POLSKA

85/07

96/06

Język polski

I

DKOS-4015-143/02 oraz DKOS-4015-92/02

K.Mrowcewicz (współ. A.Karolczuk)

Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

STENTOR

130/02

II

 

A.Nawarecki, D.Siwicka, E.Gruszczyńska (współ.)

E. Paczoska (współ. E.Gruszczyńska)

Przeszłość to dziś. Literatura  - język – kultura. Część 1.

Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Pozytywizm i Młoda Polska. Część 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony.

STENTOR

STENTOR

 

199/03

50/04

III

 

J.Kopciński, E.Gruszczyńska (współ.)

Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Zakres podstawowy i rozszerzony.

STENTOR

200/04

I

DKOS-4015-143/02

S.Rosiek, J.Maćkiewicz, Z.Majchrowski

 

S.Rosiek, R.Grześkowiak, E.Nawrocka, B.Oleksowicz

Język polski. Między  tekstami. Część 1. Początki. Średniowiecze (echa współczesne). Zakres podstawowy i rozszerzony.

Język polski. Między tekstami. Część 2. Renesans. Barok. Oświecenie (echa współczesne). Zakres podstawowy i rozszerzony.

GDAŃSKIE WYD. OŚW.

 

 

GDAŃSKIE WYD. OŚW.

247/02

 

 

50/03

II

 

S.Rosiek E.Nawrocka, B.Oleksowicz, G.Tomaszewska
 

S.Rosiek B.Oleksowicz

Język polski. Między tekstami. Część 3. Romantyzm (echa współczesne). Zakres podstawowy i rozszerzony.

Język polski. Między tekstami. Część 4. Pozytywizm, Młoda Polska (echa współczesne). Zakres podstawowy i rozszerzony.

GDAŃSKIE WYD. OŚW.

 

GDAŃSKIE WYD. OŚW.

397/03

 

85/05

III

 

S.Rosiek, Z.Majchrowski

Język polski. Między tekstami. Część 5. Wiek XX. Współczesność. Zakres podstawowy i rozszerzony.

GDAŃSKIE WYD. OŚW.

169/05

I

DKOS-4015-45/02

J.Klejnocki, B.Łazińska, D.Zdunkiewicz-Jedynak

Język polski. Literatura i nauka o języku. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

WYD. SZK. PWN

44/02

II

 

 

III

 

B.Łazińska, D.Zdunkiewicz-Jedynak, J.Klejnocki

Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

WYD. SZK. PWN

57/03

 

J.Klejnowski, B.Łazińska, D.Zdunkiewicz-Jedynak

Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

143/04

Język rosyjski

I

DKOS-4015-25/02

H.Dąbrowska, M.Zybert

Nowyje wstrieczi 1. Kurs dla początkujących. Zakres podstawowy.

WSiP  S. A.

34/02

II

 

M.Zybert

Nowyje wstrieczi 2. Kurs dla początkujących. Zakres podstawowy.

WSiP  S. A.

48/03

III

 

M.Zybert

Nowyje wstrieczi 3. Kurs dla początkujących. Zakres podstawowy.

WSiP  S. A.

77/04

Wiedza
o kulturze

I

DKOS-4015-209/02

Nie wymaga się podręcznika

 

 

 

Technologia informacyjna 

I, II, III

DKOS-4015-91/02

Nie wymaga się podręcznika. Literatura pomocnicza do ustalenia we wrześniu.

 

 

 

Wychowa-nie fizyczne

 

I, II, III

 

DKOS-4015-87/02

 

 

 

 

Wychowa-nie
 do życia w rodzinie

II

DKW-4015-1/99

 

Nie wymaga się podręcznika

 

 

 

Edukacja europejska

 

II

DKOS-5002-14/04

Nie wymaga się podręcznika

 

 

 

Edukacja filozoficzna

 

II

autorski

 

Nie wymaga się podręcznika

 

 

 

Religia
katolicka

I

AZ-4-01/1

Marek Zbigniew S J (red.)

Jestem świadkiem Chrystusa w kościele.

AZ-41-01/1-1

 

II

 

Marek Zbigniew S J (red.)

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie.

AZ-42-01/1-1

 

III

 

Marek Zbigniew S J (red.)

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.

AZ-43-01/1-1

 

 

 

 

► Wyszukiwarka ◄

► "85 lat Prusa" ◄
► Kalendarz ◄

► LAI Infobox ◄


Lokalna Akademia Informatyczna


Prowadzimy nabór na 1 sem.


Umożliwia zdobycie umiejętności informatycznych przez młodzież i dorosłych. W ramach LAI jako pierwsza powołana została Akademia Sieciowa CISCO.


Absolwenci kursu Cisco uzyskują umiejętności projektowania, zakładania, serwisowania i obsługi lokalnych sieci komputerowych. Są oni w pełni przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach administratorów sieci lokalnych, techników serwisu itp. Absolwenci, którzy ukończą szkolenie, mają możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco CCNA, będącego przepustką do podjęcia pracy w dziedzinie sieci komputerowych w Polsce i na świecie. Egzamin CCNA jest płatny i przeprowadzany tylko w ośrodkach Prometric Testing Centers. Ośrodki takie znajdują się w wielu miastach Polski, np. w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Pełny cykl szkolenia obejmuje 280 godzin zajęć podzielonych na 4 semestry po 70 godzin. Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem interaktywnych lekcji multimedialnych. Każdy uczestnik kursu przechodzi intensywne szkolenie praktyczne w laboratorium sieciowym.


[Więcej informacji ...]

► Reklamy ◄Oficjalna strona Siedlec

   Maciej Dudek&Jan Chróścicki. Wszelkie prawa zastrzeżone.