- Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny | Mapa Serwisu | Chat | Kontakt | Deutsch version English version
► Nawigacja ◄

Strona Główna

Historia Szkoły

O Szkole

Nasz Patron

Aktualności

Zastępstwa

Nasze Osiągnięcia

Nauczyciele

Dla Kandydatów

Dla Uczniów

Dla Maturzystów

Absolwenci

Biblioteka

Internat

Psycholog i pedagog

SK "Caritas"

Obóz Językowy

SKKT-PTTK

Dokumenty

Serwis Katolicki

LAI (CISCO)

Linkownia

Kontakt
► Projekt ◄

SZKOŁA RÓWNYCH
SZANS

 
Witryna projektu

► Statystyka ◄

Licznik tekstowy z obsługš cookies

Liczba odwiedzin:
Osób Online: 1

3.231.220.225

 

 

MATURA   2010

 

UWAGA WAŻNE: Wypełnić deklaracje maturalne do 7 lutego 2010 -->proszę poczytać<---

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 27/2008 z dnia 15.09.2008  -  tu jest tekst zarządzenia

 

w sprawie składania wstępnych deklaracji maturalnych

 

                   Na podstawie rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz.  562 ze zm.) zarządzam , co następuje:

 § 1

1.      Każdy uczeń kl. III w terminie do 30 września 2009 r. wypełnia wstępną deklarację wyboru tematu z j. polskiego, a także przedmiotów zdawanych na maturze oraz ich zakresu korzystając z witryny internetowej http://maturzysta.vulcan.pl - wejście ze strony internetowej szkoły „MATURA 2010”.

2.      Wybrany temat z języka polskiego należy zapisać w deklaracji razem z odpowiadającym mu numerem z listy tematów.

3.      Zapisaną deklarację w pliku: nazwisko_imię.deklaracja uczeń przesyła na adres odpowiadający klasie: klasa?@prus.siedlce.pl (zgodnie z instrukcją na  stronie internetowej Szkoły).

4.      Wydrukowaną dwustronnie deklarację uczeń składa u wychowawcy klasy celem sprawdzenia zgodności wydruku z przesłanym plikiem.

5.      Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb zaznaczając to na deklaracji i dołączając do deklaracji opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (pomocy udzieli pedagog szkolny).

§ 2

1.      Wychowawca klasy przy pomocy koordynatora ds. deklaracji maturalnych (wybranego ucznia) zbiera wydrukowane deklaracje i sprawdza zgodność deklaracji wydrukowanych z przesłanymi plikami łącząc je w zbiorowy plik klasy.

2.      Wychowawcy klas przekazują do 7 października od zgromadzone deklaracje (wydruki i przygotowane zbiorcze pliki) do p. dyr. I.Chromińskiego, który scala pliki poszczególnych klas w zbiorczy plik szkoły w terminie do 15 października 2009r.

§ 3

       Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny przesyłają wypełnioną deklarację na adres podany na stronie Szkoły, a wydruk składają w sekretariacie Szkoły.

 

Dyrektor szkoły

mgr Andrzej Kopiec


UWAGI:

A W deklaracji należy wpisać następujący kod szkoły:146401-10106

   W polu kod oddziału  wpisać literę klasy : a
   W polu numer w dzienniku : numer z dziennika.

    Przykład:

Identyfikator szkoły (999999-XXXXX)

146401-10106

Symbol oddziału / nr w dz.

a

23


Wypełnioną deklarację zapisaną w pliku nazwisko_i_imię.deklaracja należy przesłać na adres:

klasa

e-mail

Klasa A klasaa@prus.siedlce.pl
Klasa B klasab@prus.siedlce.pl
Klasa C klasac@prus.siedlce.pl
Klasa D klasad@prus.siedlce.pl
Klasa E klasae@prus.siedlce.pl
Klasa F klasaf@prus.siedlce.pl
Klasa G klasag@prus.siedlce.pl
Klasa H klasah@prus.siedlce.pl
Klasa I klasai@prus.siedlce.pl
Absolwenci absolwenci@prus.siedlce.pl

 

B. Wydruk deklaracji dostarczyć do wychowawcy, który sprawdzi zgodność wydruku z przesłanym plikiem
 


C. Osoby poprawiające egzamin maturalny:

     W polu kod oddziału niech wpisują : P
     W polu numer w dzienniku : 0 (wpisać zero!).

Przykład:

Identyfikator szkoły (999999-XXXXX)

146401-10106

Symbol oddziału / nr w dz.

P

0

 

     Wydruk deklaracji dostarczyć do sekretariatu szkoły

 


 

  1. Informacje o przepisach

  2. Druki do pobrania -

  3. Przykładowe zestawy na ustny egzamin z języka obcego

  4. Szkolny zestaw tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny r.szk. 2009-2010.doc

 

 

 

 

► Wyszukiwarka ◄

► "85 lat Prusa" ◄
► Kalendarz ◄

► LAI Infobox ◄


Lokalna Akademia Informatyczna


Prowadzimy nabór na 1 sem.


Umożliwia zdobycie umiejętności informatycznych przez młodzież i dorosłych. W ramach LAI jako pierwsza powołana została Akademia Sieciowa CISCO.


Absolwenci kursu Cisco uzyskują umiejętności projektowania, zakładania, serwisowania i obsługi lokalnych sieci komputerowych. Są oni w pełni przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach administratorów sieci lokalnych, techników serwisu itp. Absolwenci, którzy ukończą szkolenie, mają możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco CCNA, będącego przepustką do podjęcia pracy w dziedzinie sieci komputerowych w Polsce i na świecie. Egzamin CCNA jest płatny i przeprowadzany tylko w ośrodkach Prometric Testing Centers. Ośrodki takie znajdują się w wielu miastach Polski, np. w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Pełny cykl szkolenia obejmuje 280 godzin zajęć podzielonych na 4 semestry po 70 godzin. Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem interaktywnych lekcji multimedialnych. Każdy uczestnik kursu przechodzi intensywne szkolenie praktyczne w laboratorium sieciowym.


[Więcej informacji ...]

► Reklamy ◄Oficjalna strona Siedlec

   Maciej Dudek&Jan Chróścicki. Wszelkie prawa zastrzeżone.