Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 

W sierpniu 2006 roku zostało zainstalowane w czytelni 8 komputerów i 2 wielofunkcyjne urządzenia sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. Wyżej wymieniony sprzęt szkoła otrzymała w ramach projektu. Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Multimedialne Centrum Informacji będzie służyło przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach oraz innych zajęciach. Mogą też tworzyć własne dokumenty, prezentacje, i korzystać z dostępnych w czytelni programów edukacyjnych i innych materiałów medialnych. Czytelnia posiada CD, DVD.
         Szczegółowe zasady korzystania z centrum przedstawia dostępny w czytelni regulamin, z którym, każdy użytkownik musi się zapoznać.

Czytelnia jest czynna
od: poniedziałku – do piątku w godzinach:

7,30 – 15,30

Zapraszamy ‼

P1036692.JPG P1036693.JPG P1036694.JPG P1036696.JPG P1036697.JPG P1036699.JPG

P1036700.JPG P1036701.JPG P1036702.JPG

Kliknij w fotografię by ja powiększyć