UROCZYSTA  INAUGURACJA  DZIAŁALNOŚCI 
SZKOLNEGO KOŁA „CARITAS”
PRZY
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. B. PRUSA W SIEDLCACH

   5 grudnia 2008 roku odbyła się w naszym liceum skromna, ale ważna uroczystość: inauguracja działalności Szkolnego Koła „Caritas”. Termin uroczystości przypadł na obchodzony w tym dniu Światowy Dzień Wolontariatu i został wybrany przez nas celowo.
Pomysłodawcą utworzenia w naszym liceum SKC był dyrektor szkoły, pan Andrzej Kopiec.

 Idea ta spotkała się z zainteresowaniem licznej grupy młodzieży: deklarację członkowską złożyło 36 osób. Przypadkowo nasze koło jest też 36. SKC w diecezji siedleckiej.
W uroczystości inauguracji wzięli udział przedstawiciele „Caritas”, wizytator KO pani Danuta Nurzyńska-Wereszczyńska, dyrekcja szkoły, nauczyciele i młodzież.

 

 Na początku spotkania zapoznaliśmy wszystkich z historią i celami działalności „Caritas”,      a w szczególności szkolnych kół.
 Dyrektor „Caritas” diecezji siedleckiej,  ks. dr Krzysztof Hapon odczytał akt powołania naszego koła i wręczył go dyrektorowi szkoły.

 

 Na wniosek dyrektora szkoły opiekunem SKC została pani Danuta Koper, nauczycielka języka niemieckiego.
A asystentem kościelnym ks. Mirosław Sidoruk.

 

 Wszyscy członkowie koła, dyrektor i opiekun otrzymali legitymacje członkowskie.

 

 Po części oficjalnej wszyscy obejrzeli krótką część artystyczną, montaż słowno-muzyczny nawiązujący do idei miłosierdzia i bratniej, wspierającej, akceptującej miłości określanej mianem „caritas”.

Intencją wszystkich zaangażowanych w działalność 36. Szkolnego Koła „Caritas” jest chęć krzewienia ducha miłości bliźniego poprzez dobre uczynki na rzecz najbardziej potrzebujących oraz wychowywanie młodzieży do bycia autentycznym świadkiem Chrystusa.

Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał młodych ludzi wielokrotnie do dzieła miłosierdzia i my chcemy z potrzeby naszych serc włączyć się w to dzieło.

„Jakże nie zachwycać się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, którzy pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym” - Jan Paweł II.

 

opr. Danuta Koper