- Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy | Mapa Serwisu | Chat | Kontakt | Deutsch version English version
► Nawigacja ◄

Strona Główna

Historia Szkoły

O Szkole

Nasz Patron

Aktualności

Zastępstwa

Nasze Osiągnięcia

Nauczyciele

Dla Kandydatów

Dla Uczniów

Dla Maturzystów

Absolwenci

Biblioteka

Internat

Psycholog i pedagog

SK "Caritas"

Obóz Językowy

SKKT-PTTK

Dokumenty

Serwis Katolicki

LAI (CISCO)

Linkownia

Kontakt
► Projekt ◄

SZKOŁA RÓWNYCH
SZANS

 
Witryna projektu

► Statystyka ◄

Licznik tekstowy z obsługš cookies

Liczba odwiedzin:
Osób Online: 2

3.235.66.217

 

 

HISTORIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

(Poniższy tekst został wysłany do druku do redakcji Poradnika Bibliotekarza)

 

Biblioteka szkolna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach istnieje od początku działalności szkoły, tj. od roku 1923. Większość zbiorów biblioteka otrzymała po dawnym Gimnazjum Pijarów w Łukowie. Stopniowo rozszerzano księgozbiór dbając o literaturę przydatną młodzieży do pogłębiania wiedzy. W kosztach zakupów partycypował Komitet Rodzicielski. Dzięki olbrzymiej pasji dyrektora szkoły Stanisława Rutkowskiego (pełnił tę funkcję od początku powstania szkoły do roku 1961 z przerwą na lata 1939 –1945), biblioteka dynamicznie się rozwijała. Dyrektor zachęcał młodych nauczycieli do porządkowania i katalogowania książek i pomocy naukowych. Stworzono czytelnię z prawdziwego zdarzenia, gdzie uczniowie mogli przygotowywać się do zajęć lekcyjnych. Zapoczątkowana została tradycja przekazywania książek do biblioteki wraz z dedykacjami uczniów, całych klas lub absolwentów szkoły. Książki, które w dniu imienin otrzymywał dyrektor Rutkowski zostawały przekazane do księgozbioru bibliotecznego. Szczególnie po zjazdach wychowanków biblioteka otrzymuje w darze cenne pozycje książkowe wraz z dedykacjami od autorów – dawnych uczniów szkoły.

Księgozbiorem początkowo opiekowali się nauczyciele, wraz z rozwojem placówki przydzielono etat bibliotekarza. Biblioteką do roku 1932 opiekowała się nauczycielka geografii Jadwiga Grubertowa. Przez następne trzy lata biblioteką kierowała Kazimiera Lipska (do 1935 r.) a później Władysława Jabłońska (pracowała w niej do wybuchu

II wojny światowej). Bibliotekarze szkolni zaopatrywali bibliotekę w potrzebne książki, dokonując ich wyboru stosownie do wymagań programu ze spisu książek zawartych w Dziennikach Urzędowych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dokonywali również zakupu prasy.

W 1934 r. Biblioteka posiadała 13.834 woluminy (w tym księgozbiór nauczycielski 6.808 tomów i księgozbiór uczniowski 7.026 tomów). Była najbogatszą, najlepiej urządzoną biblioteką szkolną na terenie całego Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego.

Szkoła (a razem z nią biblioteka) działała i spełniała swoje funkcje oświatowe do dnia 1 grudnia 1939 roku. Wtedy to komendant żandarmerii niemieckiej nakazał przerwanie nauki i zamknięcie szkoły. Nauczyciele postanowili ratować minie szkolne. Księgozbiór biblioteczny (ok. 18.000 woluminów) umieszczono w Bibliotece Miejskiej mieszczącej się w ratuszu “pod Jackiem”. Naloty na miasto i bombardowania w 1944 roku spowodowały wielkie zniszczenia. Spłonął ratusz, a wraz z nim ogromny księgozbiór szkoły.

Po wojnie szkoła wznowiła swoją działalność już od 1 września 1944 roku. Ponieważ budynek był zniszczony lekcje odbywały się w wydzierżawionym gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych.

Pracą biblioteki szkolnej od 1950. r. kierował Ignacy Wojewódzki. W 1953 r. księgozbiór liczył 6.153 książki. Wypożyczenia odbywały się 4 razy w tygodniu na siódmej godzinie lekcyjnej. W ciągu roku wypożyczono 1.631 książek. Pod koniec 1953 r. ze względów ideologicznych i programowych przeprowadzono selekcję i wycofano dużą ilość woluminów. Dzięki przychylności dyrektora szkoły i Komitetu Rodzicielskiego oraz operatywności bibliotekarza p. Ignacego Wojewódzkiego powoli wzbogacano księgozbiór. W 1958 r. liczył już 8.482 tomy. Razem ze wzrostem ilości woluminów rosła liczba czytelników. W 1958 r. korzystało ze zbiorów 80% uczniów.

Według stanu z roku 1965 biblioteka posiadała 13 tys. woluminów, liczba ta w każdym roku powiększała się. Zorganizowano czytelnię, którą opiekowała się p. Jadwiga Senikowa.

Od początków powstania biblioteki dbano o księgozbiór. Książki obkładano, podklejano, dawano do oprawy introligatorskiej.

Obecnie w zbiorach biblioteki znajdują się dzięki temu nie tylko książki powojenne, ale również starsze – ofiarowane po wojnie z bibliotek domowych przez rodziców uczniów oraz innych darczyńców. Z książek cennych i ciekawych można wymienić:

  • Naruszewicz Adam: Historya narodu polskiego. Tom V, Lipsk 1836

  • Słowacki Juliusz: Pisma. Tom drugi, Lipsk 1862

  • Kondratowicz Ludwik: Poezye. Tom II. Wydanie zupełne na rzecz wdowy i sierot autora, Warszawa 1872

  • Kirkor A. H.: Przewodnik po Wilnie i jego okolicach z wykazaniem najbliższych stacyi kolei żelaznych. Wyd. 2 przejrzane i powiększone, Wilno 1880

Są to woluminy cenne na rynku antykwarycznym, należą do spuścizny kulturalnej poprzednich pokoleń. W naszej bibliotece są bardzo szanowane. Wyodrębnione je z ogólnego księgozbioru i udostępniane są tylko w czytelni.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy około 25.000 egzemplarzy i jest systematycznie uzupełniany. Oprócz książek w zbiorach znajdują się kasety wideo (zawierające adaptacje filmowe lektur szkolnych oraz filmy dydaktyczne), kasety magnetofonowe. W czytelni znajduje się sprzęt audiowizualny często i chętnie wykorzystywany przez uczniów. Zgodnie z wymogami czasów, biblioteka jest na etapie tworzenia bazy danych w programie Biblioteka szkolna – MOL. Opracowywanie zbiorów dzięki technice komputerowej jest szybsze i łatwiejsze.

Praca biblioteki nie ogranicza się tylko do opracowywania i udostępniania zbiorów. Dzięki współpracy z Biblioteką publiczną, Mazowieckim Ośrodkiem Badań Naukowych, Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowym w Siedlcach i in. Zorganizowane zostały spotkania autorskie, prelekcje, wystawy, konkursy i wycieczki dla młodzieży z naszej szkoły. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach autorskich organizowanych na terenie szkoły. Spotkania organizowali zatrudnieni nauczyciele bibliotekarze.

W szkole gościli m. in.: Nikos Chadzinikolau, Tadeusz Chróścielewski, Tadeusz Chudy, Jerzy Grzymkowski, Tadeusz Łepkowski, Wiesław Myśliwski, Ewa Nowacka, Tadeusz Pietrzak, Danuta Wawiłow, Janina Zającówna.

Zorganizowana została wystawa pt. “75 lat naszej szkoły” i przedstawiona na VII Zjeździe Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa w Siedlcach.

W planach na przyszłość nie zamierzamy zrezygnować z krzewienia kultury w naszej szkole. Poza tym planujemy stworzenie pracowni multimedialnej. Internet umożliwi uczniom szybkie dotarcie do różnego rodzaju informacji.

 

Halina Chołost

Barbara Powałka

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach

 

 

► Wyszukiwarka ◄

► "85 lat Prusa" ◄
► Kalendarz ◄

► LAI Infobox ◄


Lokalna Akademia Informatyczna


Prowadzimy nabór na 1 sem.


Umożliwia zdobycie umiejętności informatycznych przez młodzież i dorosłych. W ramach LAI jako pierwsza powołana została Akademia Sieciowa CISCO.


Absolwenci kursu Cisco uzyskują umiejętności projektowania, zakładania, serwisowania i obsługi lokalnych sieci komputerowych. Są oni w pełni przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach administratorów sieci lokalnych, techników serwisu itp. Absolwenci, którzy ukończą szkolenie, mają możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco CCNA, będącego przepustką do podjęcia pracy w dziedzinie sieci komputerowych w Polsce i na świecie. Egzamin CCNA jest płatny i przeprowadzany tylko w ośrodkach Prometric Testing Centers. Ośrodki takie znajdują się w wielu miastach Polski, np. w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Pełny cykl szkolenia obejmuje 280 godzin zajęć podzielonych na 4 semestry po 70 godzin. Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem interaktywnych lekcji multimedialnych. Każdy uczestnik kursu przechodzi intensywne szkolenie praktyczne w laboratorium sieciowym.


[Więcej informacji ...]

► Reklamy ◄Oficjalna strona Siedlec

   Maciej Dudek&Jan Chróścicki. Wszelkie prawa zastrzeżone.