- Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy | Mapa Serwisu | Chat | Kontakt | Deutsch version English version
► Nawigacja ◄

Strona Główna

Historia Szkoły

O Szkole

Nasz Patron

Aktualności

Zastępstwa

Nasze Osiągnięcia

Nauczyciele

Dla Kandydatów

Dla Uczniów

Dla Maturzystów

Absolwenci

Biblioteka

Internat

Psycholog i pedagog

SK "Caritas"

Obóz Językowy

SKKT-PTTK

Dokumenty

Serwis Katolicki

LAI (CISCO)

Linkownia

Kontakt
► Projekt ◄

SZKOŁA RÓWNYCH
SZANS

 
Witryna projektu

► Statystyka ◄

Licznik tekstowy z obsługš cookies

Liczba odwiedzin:
Osób Online: 1

3.235.66.217

 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

 

Rok szkolny 1995/96

 

W pracy pedagogicznej uwzględniono najnowsze koncepcje kształcenia generatywnego, które miało rozwijać umiejętności samodzielnego uczenia i korzystania z informacji. Realizując model bibliotekarza pedagoga pracownicy biblioteki dużo czasu poświęcili na poszukiwania bibliograficzne, udostępniali różne dokumenty uczniom przygotowującym się do różnych konkursów przedmiotowych, olimpiad. Istniejącą wideotekę powiększono o własne nagrania z jęz. polskiego (dramaty S. Mrożka, filmy K. Kieślowskiego) z biologii, wywiady z uczniami. Praca z uczniem realizowana była na doraźnych zastępstwach, na których realizowano program z przysposobienia czytelniczego. Biblioteka pomagała organizować różne uroczystości. Urządzono wystawę okolicznościową z okazji otwarcia sali gimnastycznej. W dziedzinie współpracy z nauczycielem, została sporządzona bibliografia na temat „Praca z uczniem zdolnym”. Czytelnicy, mogli korzystać z biblioteki od początku roku. Z księgozbioru korzystało 850-ciu uczniów oraz pracownicy szkoły. Średnia wypożyczeń na jednego ucznia wynosiła 13 książek, średnia wypożyczeń dziennie 64 książki.

 

Najlepiej czytali uczniowie klas:

 •  IV b I miejsce 23 książki średnia na ucznia

 •  IV d II miejsce 20 książek średnia na ucznia

 •  IV e III miejsce 19 książek średnia na ucznia

Rok 1996 I semestr

 

Z biblioteki szkolnej korzystali prawie wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Średnia wypożyczeń na czytelnika wynosiła 8 książek, średnia wypożyczeń dziennie 88 książek.

 

Najlepiej czytali uczniowie klas czwartych:

 • I miejsce klasa IV a

 • II miejsce klasa IV b

 • III miejsce klasa IV f

Przeprowadzono 47 godzin z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. Hasło „Dziedzictwo kulturalne w regionie” zawarte w planie ogólnoszkolnym, biblioteka realizowała przez wykonanie wystawek na tablicach i w gablotach, oraz gromadzenie materiałów w teczkach tematycznych.

 

Rok szkolny 1997/98

 

Oprócz podstawowych obowiązków biblioteki (udostępniania księgozbioru, bieżących zakupów) włączono się do uroczystości obchodów 75-lecia szkoły. Opracowano bibliografię do konkursu o B. Prusie, A. Mickiewiczu z propozycją pytań do konkursu dla uczniów. Organizowano wycieczki do muzeum okręgowego i MOK. Odbyło się spotkanie z J. Zającówną, w którym wzięły udział kl. Ic, IIg. Przeprowadzono konkurs na exlibris biblioteki szkolnej. Na doraźnych lekcjach bibliotecznych w różnych klasach przybliżano młodzieży postać patrona szkoły. Średnia wypożyczeń na ucznia wynosiła 10 książek. W związku z trudnościami finansowymi podjęto akcję nieodpłatnego pozyskiwania książek z Woj. Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim w W-wie (Phare), Funduszu Pomocy Szkole w Warszawie.

 

Rok szkolny 1998/99

 

Księgozbiór został udostępniony od 4 IX. W ramach usług dla czytelników pożyczano różne dokumenty z wypożyczalni, księgozbioru podręcznego i wideoteki. Gromadzono materiały do lekcji bibliotecznych. Takich lekcji przeprowadzano 40. Z okazji 75 -lecia szkoły urządzono wystawę. Pracownik biblioteki H. Chołost prowadziła lekcje otwarte z uczniami klas IIIg i IIc. Przygotowała też wystawę tematyczną „Papież - pielgrzym”. Przygotowano część reklamy do promocji szkoły na FORUM SZKOLNICTWA.  W związku z nowymi trendami w dydaktyce gromadzi się materiały w teczkach tematycznych na tematy: innowacji pedagogicznych, dylematów edukacyjnych oraz technik badawczych. Przy opracowaniu nowych książek zostają wklejone exlibrisy. W tym roku wydzielono i skatalogowano część starodruków. Biblioteka zajmuje się również wypisywaniem dedykacji do nagród dla uczniów.

 

Rok szkolny 1999/2000

 

W tym roku szkolnym księgozbiór został udostępniony od 18 X. Przeprowadzono częściowe skontrum z selekcją książek zniszczonych i dalszym wydzieleniem starodruków.

 

Najwięcej wypożyczały klasy:

 • IVg średnia wypożyczeń 19 książek

 • IIIc średnia wypożyczeń 13 książek

 • IVc średnia wypożyczeń 12 książek

W ramach zastępstw przeprowadzono 20 lekcji z przysposobienia czytelniczego. Biblioteka brała udział w FORUM SZKOLNICTWA (promocja szkoły w Arche ). Na koniec roku wypisano 380 dedykacji do nagród wykorzystując technikę komputerową.

 

Rok szkolny 2000/2001

 

Na początku września sprawdzono stan książek na półkach ( częściowe skontruj) Rozpoczęto komputeryzację biblioteki. Od tej pory wszystkie nowo zakupione książki kataloguje się przy pomocy komputera, tworząc w ten sposób nową bazę danych. Przewiduje się, że komputeryzacja zbiorów bibliotecznych potrwa 5 lat. Biblioteka włączyła się do organizacji ogólnoszkolnych uroczystości „Przełom wieków” „Dni Kultury Języka” przez urządzenie wystaw w gablotkach w niewielkim pomieszczeniu czytelni. Napisano też informacje o bibliotece, która została wysłana do „Poradnika Bibliotekarza”. Na stronie Internetowej szkoły można znaleźć informacje o starodrukach w zbiorach bibliotecznych.

 

Najwięcej książek w tym roku szkolnym wypożyczyła:

 • klasa IVc (509)

 • klasa IVf (373)

Średnio dziennie bibliotekę odwiedziło 85-ciu czytelników.

 

Rok szkolny 2001/2002

 

W pracy biblioteki szczególnie realizowane były zamierzenia kulturotwórcze. Wspólnie z młodzieżą wykonane zostały gazetki o tematyce aktualnych rocznic (C. K. Norwid, S. K. Wyszyński, Siedlce w starej fotografii, modernistyczne inspiracje). Urządzono ekspozycje wystawy „Prymas Tysiąclecia”. Bardzo interesująca była wystawa książek starych pod hasłem „Mówią poprzez wieków ciszę”, którą obejrzało 450 osób. Biblioteka wzięła udział w promocji szkoły na Targach Edukacyjnych. Zostały zamówione maskotki, wykonane zakładki oraz tablice „Prus szkoła z tradycjami i przyszłością”. W ramach współpracy uczniowie klas II chodzili systematycznie na zajęcia z przysposobienia czytelniczego do czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od tego roku Internet wykorzystywany był jako źródło informacji. Książki opracowane są w programie MOL od wprowadzenia danych do formatowania kart katalogowych.. Pracownicy biblioteki ukończyli kursy „Biblioteka szkolna jako pracownia multimedialna” oraz „Zastosowanie programu komputerowego MOL –BIBLIOTEKA SZKOLNA”. Te formy doskonalenia ułatwiają pracę przy komputeryzacji.

 

 

► Wyszukiwarka ◄

► "85 lat Prusa" ◄
► Kalendarz ◄

► LAI Infobox ◄


Lokalna Akademia Informatyczna


Prowadzimy nabór na 1 sem.


Umożliwia zdobycie umiejętności informatycznych przez młodzież i dorosłych. W ramach LAI jako pierwsza powołana została Akademia Sieciowa CISCO.


Absolwenci kursu Cisco uzyskują umiejętności projektowania, zakładania, serwisowania i obsługi lokalnych sieci komputerowych. Są oni w pełni przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach administratorów sieci lokalnych, techników serwisu itp. Absolwenci, którzy ukończą szkolenie, mają możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco CCNA, będącego przepustką do podjęcia pracy w dziedzinie sieci komputerowych w Polsce i na świecie. Egzamin CCNA jest płatny i przeprowadzany tylko w ośrodkach Prometric Testing Centers. Ośrodki takie znajdują się w wielu miastach Polski, np. w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Pełny cykl szkolenia obejmuje 280 godzin zajęć podzielonych na 4 semestry po 70 godzin. Zajęcia są prowadzone przy pomocy nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem interaktywnych lekcji multimedialnych. Każdy uczestnik kursu przechodzi intensywne szkolenie praktyczne w laboratorium sieciowym.


[Więcej informacji ...]

► Reklamy ◄Oficjalna strona Siedlec

   Maciej Dudek&Jan Chróścicki. Wszelkie prawa zastrzeżone.